ر ش سه شنبه 11 فروردین 1394 11:46 ق.ظ نظرات ()
سه شنبه 11  فروردین 94
اعتبار
این کدها سی روزه می باشد
لطفا به آدرس جدیید ما مراجعه فرماییدبا سلامجهت دریافت ک.د.های آپدیت نود32 :


شرکت  ایزیت

ممکنه این عادرسو مصدود کنن

به جمله ایکه پایییین صفححه گذاشتییم که چیشمک میزنه

دقت کنیین

اون این جممله هستش:

 
نوروز 94 مبارکلییینک آدرس جدیید ماستیووز و پس هاای جدییدو از

از اونجا میتونین دریاااففتت نماییدواسه اینکه نتونن عادرس جدییدو مصدوود کننبا قلط املایی نوشتیم تا نتونن طرجمه کنن

 
صفحه نخست